ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನುಡಿಚಿತ್ರ home Home
State Releases District Releases Invitations Features
Downloads

 • ಮಾನ್ಯತಾ ನವೀಕರಣ ಅರ್ಜಿ
 • ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರ್ಜಿ
 • ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾನ್ಯತಾ ಕೋರಿಕೆ ಅರ್ಜಿ
 • 18-07-2016ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
 • ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾನ್ಯತಾ ನಿಯಮಗಳು -2009
 • Application for Renewal of Accreditation
 • ಟಿಯೇಸ್ಸಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ಮೊಹರೆ ಹಣಮಂತರಾಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
 • ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ.
 • ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶ.
 • ಖಾಸಗಿ ಕೇಬಲ್ ಟಿ.ವಿ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್ಲುಗಳ ಕುರಿತು ಬರುವ ದೂರುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ
 • ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ ಅಧಿನಿಯಮ 1995ರ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳ ವಿವರ
 • THE CABLE TELEVISION NETWORKS (REGULATION) ACT, 1995 ACT NO.7 OF 1995
 • THE CABLE TELEVISION NETWORKS RULES, 1994
 • ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ 2014
 • ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ 2015
 • ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಇ-ಬುಕ್
 • ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇ-ಬುಕ್
 • Karnataka-State-2016-17-English